Welkom bij Climpex

Climpex is een landelijk charitatief ingestelde kledinginzamelaar, gevestigd sinds 1991 in Zoetermeer. Door middel van inzamelpunten en huis aan huis kledinginzameling, via gemeenten en stichtingen, zamelt Climpex c.a. 3.000.000 kg kleding in. Door lokale arbeidskrachten wordt de kleding lokaal gesorteerd en  verwerkt. Climpex heeft een solide en gevestigde naam in “ inzamelland ”.

Climpex is zeker niet de grootste en één van de bekendste van Nederland, maar is reeds 24 jaar een belangrijke steunpilaar als het gaat om kledinginzameling en kledingsortering voor vele hulpbehoevende mensen en organisaties die afhankelijk zijn van donaties. Dit kunnen reeds bestaande bekende organisaties zijn, in binnen en buitenland, maar ook actuele ontstane situaties als rampen en oorlogen. Climpex helpt mensen in nood en goede doelen stichtingen met kleding en geld.

Lees hoe de stichtingen de samenwerkingen ervaren

We schrijven het jaar 2016. Een trots jaar waarin de stichting de kwart eeuw gaat volmaken en dat is iets om waarachtig bij stil te staan.

Toen ik in 1991 de stichting heb opgericht en die nog steeds voorzit was dat in mijn stoutste dromen niet opgekomen.

Dat wij die mijlpaal en mogelijk nog verdere hebben en gaan bereiken hebben we niet in het minst te danken aan onze beste keuze ooit, die voor de keuze van de kledinginzamelaar Climpex B.V.

Dit daarop gespecialiseerde bedrijf heeft volkomen terecht een meer dan vertrouwde naam in die periode opgebouwd en heeft in haar pakket uitsluitend zeer tevreden cliënten. De stichting Kovamo

hoopt nog decennia een vertrouwde cliënt te mogen blijven van deze betrouwbare en klantvriendelijke specialist.

De jaarlijkse financiële injecties zijn voor het Diabetesfonds meer dan welkom in de strijd tegen alle vormen van diabetes.

Pieter Domburg
Pieter DomburgVoorzitter stichting KOVAMOhttp://www.stichting-kovamo.nl

Climpex zet zich als partner en vriend al jaren in voor de Nierstichting. Samen zetten we alles op alles om te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt kunnen blijven leven. De Nierstichting doet dat door ontwikkeling van de draagbare kunstnier, maar ook door middel van onderzoek, en het stimuleren van nierdonatie bij leven en preventie. Uw kleding draagt bij aan een beter leven voor nierpatiënten, bedankt!

Corinne Hamming
Corinne Hamminghttp://www.nierstichting.nl

Al vele jaren verzorgt Climpex voor Zending over Grenzen de huis-aan-huis-inzamelingen van gebruikte kleding in diverse gemeenten. Dit tot onze grote tevredenheid. Climpex coördineert nagenoeg het volledige proces en neemt ons daarmee veel werk uit handen. Met de inkomsten uit deze inzamelingen kunnen wij extra projecten realiseren in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Roemenië, waar wij onder andere hulp bieden aan arme gezinnen, kindertehuizen, daklozen en ouderen. Climpex is voor ons een betrouwbare partner die ‘het’ gewoon regelt!

Wim Klein
Wim KleinHulpgoederenhttp://www.zendingovergrenzen.nl

Meerssen 17 november 2016.

Geachte firma,

Namens SMHO wil ik uw firma en het personeel een compliment geven over hoe ik al vele jaren op een prettige en open manier zaken doe.

Zeker twee maal per jaar is overleg met uw directeur en onze voorzitter over de prijs, kwaliteit en ontwikkelingen in de markt van textiel. Het zijn open gesprekken waar SMHO zich prettig bij voelt.

Bij een eventuele klacht, een volle container, een melding van een vergeten kledingzak en dergelijke werkt uw firma dit steeds correct af met de melder.

Kortom een fijn bedrijf om zaken mee te doen.

Namens SMHO wens ik de firma Climpex veel succes.

Vriendelijke groeten,

Frits Herijgers
Frits HerijgersBestuurslid en verantwoordelijke voor het inzamelen van textielhttp://www.smho.nl

Climpex zet zich al meer dan 3 jaar in voor de Hartstichting. Bijdragen die wij ontvangen uit de kledinginzamelingen helpen ons in de strijd tegen hart- en vaatziekten.

Het draagt bij aan het realiseren van onze doelstellingen op de speerpunten onderzoek, hartgezonde jeugd, heel Nederland één 6-minuten zone (snelle hulp bij hartstilstand) en betere zorg voor hart- en vaatpatiënten.

Wij ervaren de samenwerking met Climpex als prettig omdat zij snel reageren op vragen en zeer oplossingsgericht zijn. We hopen deze goede samenwerking nog lange tijd voor te zetten.

Miriam Kolstee
Miriam KolsteeMedewerker Relatieswww.hartstichting.nl

De Maag Lever Darm Stichting is sinds enige jaren trots partner van Climpex. Mede dankzij de financiële donatie van Climpex  is de Maag Lever Darm Stichting in staat meer onderzoek te doen en de kwaliteit van leven van buikpatiënten te vergroten. Daarnaast ondersteunen we van harte de gedachte dat kleding die niet meer gebruikt wordt gerecycled. Wij hopen nog jaren op een vruchtvolle samenwerking met Climpex waardoor we nog meer mensen kunnen helpen!

Chantal Verheul
Chantal VerheulSecretaresse bedrijfsvoeringhttp://www.mlds.nl