Donatie LangeLand Ziekenhuis

13/12/2016

Vandaag overhandigde directeur Marc Orth een Cheque van maarliefst 1209 euro voor de “kerstactie” patienten van het LangeLand Ziekenhuis. Deze actie was in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer en alle inwoners van Zoetermeer.

LangeLand Ziekenhuis: “De mooie Zoetermeerse organisatie Climpex zamelt kleding in op inzamelpunten en met huis-aan-huis verspreide zakken. De opbrengst besteedt zij, na aftrek van kosten, aan goede doelen. En dit jaar hoorde ons ziekenhuis daarbij!

Ik wil U, uw collega en uw bedrijf Climpex heel hartelijk danken voor de gift van meer dan 1.200 euro aan onze Stichting Vrienden van het Lange Land Ziekenhuis. Het geld zal voor een heel groot deel ten goede komen van de patiënten in het Lange Land Ziekenhuis!”

Meer informatie over het LangeLand Ziekenhuis? Kijk dan op www.vriendenlangeland.nl