Belangrijke mededeling omtrent COVID-19

Belangrijke mededeling omtrent COVID-19

Belangrijke mededeling voor bewoners en gemeenten;

 

Geachte bewoner en donateur,

Gezien de onzekere en spannende tijden rondom het corona-Covid-19 virus, willen wij u het volgende mededelen.

Climpex is de enige grootschalige huis aan huis textielinzamelaar van Nederland. Sinds 1992 zamelt zij, naast de gebruikelijke containerinzamelingen, kleding en textiel in op meer 6.500.000 adressen door heel Nederland. Ook bij u zamelen we in, uit naam van één van de 32 bij ons aangesloten goede doelen (ANBI-stichtingen).

De inzamelingen worden ver tevoren aangevraagd, middels een overheidsverordening, bij alle gemeenten van Nederland. Deze vergunningen geven niet alleen een rechten maar ook plichten. Het recht om te mogen inzamelen, maar ook de plicht om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Met deze plichten gaan o.a. een paar wettelijke restricties gepaard op gebied van datum en tijd van inzamelen. Daarnaast wenst uw gemeente zo min mogelijk “na handelingen” van de inzamelaar Climpex, aangaande eventueel niet opgehaalde zakken.

De inzamelingen vallen onder de recent bepaalde “cruciale” beroepen en sectoren. Te weten de categorie “transport, inzameling en vervoer van vuilnis en afval”. Textiel en kleding valt hier ook onder volgens de afvalstoffenbepalingen en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Kortom; de inzamelingen gaan altijd door!

Op dit moment krijgen wij, van veel mensen, telefonische vragen over de inzameling. Of deze wel doorgaat en of het wel veilig is. Uiteraard nemen wij alle vragen serieus!

Ja, de inzamelingen gaan door in geheel Nederland en er verandert niets, én ja het is veilig. Net als post en pakketdienst bezorgingen. Als vermeld op uw enveloppe, zak of sticker, staat exact vermeld hoe u uw kledingzak kunt aanbieden. De ochtend (dag) van de inzameling dient uw de gesloten zak zichtbaar bij de woning of weg te zetten. Dezelfde dag wordt deze opgehaald. Er vindt geen fysiek contact plaats.

Mocht u wat extra hulp nodig hebben omdat u in een isolement zit of hulpbehoevend bent en kunnen we u met een klein gebaar een welkome dienst bewijzen, vraag gerust onze chauffeurs. Ze rijden in de buurt en helpen u graag waar en indien mogelijk. 

Wat gaat er veranderen de komende weken;

De komende weken, en zo nodig voor langer, zal Climpex de extra opbrengsten uit de kledinginzameling besteden aan diegenen voor wie extra steun, op sociaal en maatschappelijk gebied, de komende tijd bittere noodzaak is. Dit kunnen allerhande instanties zijn die opkomen voor de aller kwetsbaarste individuen en groepen in onze samenleving. Wij horen graag uw suggesties!

Wij hopen dat u ondanks deze nare tijden, (juist) gebruik zult maken van het moment om uw kledingkast eens goed op te ruimen.

Wij zeggen;   Draag je het niet, doneer het dan!

Voor de komende tijd, blijf gezond en help elkaar!