MVO & CIRCULAIRE ECONOMIE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Climpex zet zich in om bij te dragen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met haar beleid op arbeidsgebied, en nadruk hierop m.b.t. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  moge het duidelijk zijn dat ze hier sterk op inzet.

Daarnaast vinden wij dat de kleding/ textiel producten verantwoord afgezet moeten worden, en dat we dit moeten controleren in de keten van medebelanghebbenden. Als aangegeven controleert Climpex hier elk jaar op bij haar buitenlandse partners.

Ook vind Climpex het belangrijk dat ze bijdraagt in een schoner milieu. Zo vindt onze kleding, welke niet meer gedragen kan worden, zijn weg naar gecertificeerde recyclers.  Daarnaast zijn wij trots op het feit dat meer dan 96% opnieuw gedragen wordt door mensen met een smalle portemonnee.

Tevens dragen wij hiermee bij aan het minder belasten van het milieu. Bij het vernietigen en traditioneel recyclen van textiel, wordt helaas het milieu nog steeds zwaar belast met verbrandingsprocessen en het gebruik van zeer veel spoelwater bij recyclen.