Hulpproject: Stichting Ondersteuning Sovata


Naast de vaste stichtingen, is Climpex ook in 2016 actief geweest in verschillende hulpprojecten.

Stichting SOVATA is daar één van. Middels kledinginzameling heeft Climpex mede ertoe bijgedragen dat, in Roemenië, de armste bewoners weer voorzien zijn van warme kleding voor de komende winter.