Textiel en kleding even bewaren? Nu even niet!

Textiel en kleding even bewaren? Nu even niet!

Goede doelen zeggen JA tegen textielinzameling!

 

Uit naam van 30 ANBI goede doelen stichtingen berichten wij u het volgende;

 

Sinds 28 jaar laten de goede doelen de textielinzameling verzorgen door Climpex logistiek te Zoetermeer. Deze is gespecialiseerd in o.a. huis aan huis kledinginzameling.

Schoon opgehaald aan huis, door geheel Nederland, komt het vervolgens rechtstreeks in de winkels terecht en wordt het niet eerst gesorteerd op eventueel vuil.

Met de opbrengsten vanuit de verkoop worden de goede doelen financieel gesteund. In 2019 is ruim €200.000 gedoneerd aan deze goede doelen.

 

In deze tijden van Corona crisis wensen wij meer dan ooit, (juist) zoveel als mogelijk inzamelingen. Dit om onze activiteiten te kunnen financieren t.b.v. alle kwetsbare (doel) groepen. Van mensen die afhankelijk zijn van kunstnieren en mensen die afhankelijk zijn van medicijnen voor ernstige aandoeningen, tot de opvang en ondersteuning van kwetsbare kinderen en ouderen.

 

Met begrip voor de problematiek en de berichtgevingen daaromtrent van de NOS, aangaande de wens van enkele afvalinzamelaars om de textielinzamelingen uit te stellen of tijdelijk stop te zetten, willen wij graag kenbaar maken dat dit niet geldt voor het huis aan huis inzamelen van kleding en textiel.

 

Nee wij zijn niet de grootste of bekendste en nee wij zijn geen afvalinzamelaar of gemeente, maar als groep van goede doelen welke zeer dankbaar zijn voor de extra steun namens uw kleding donaties.

 

Houdt u goed in de gaten wanneer uw woonplaats aan de beurt is met de huis aan huis inzameling? Wij informeren hierover u tijdig via Facebook en twitter.