Van inzameling tot bestemming

Na de landelijke inzameling, wordt de kleding of naar het centraal magazijn verplaatst, of er kan lokaal /regionaal een sortering plaatsvinden. Dit doet Climpex i.s.m. overheid en semioverheidsinstanties als gemeenten, sociale werkvoorzieningsschappen en kringlooporganisaties.

Op een klein deel na gaat alle kleding naar buitenlandse kopers. Het resterende deel wordt aangewend voor directe goede doelen schenkingen. Een ander klein deel is afval. Uiteraard is alles draagbaar wat er uit gaat bij Climpex. Alle kleding gaat naar de armste delen van Eurazië/ zuidoost Europa. Climpex zorgt ervoor dat de kleding betaalbaar is voor de armste bevolkingsgroepen.

Eens per jaar bezoekt Climpex deze “ micro retailers “ om te kijken of alle zaken rondom deze winkels goed verlopen. Hierbij moet u denken aan kinderarbeid, prostitutie, uitbuiting van arbeidsomstandigheden etc.. In de keten voelt Climpex zich betrokken maar ook verantwoordelijk.