Inzameling; wat is er mogelijk?

Binnen uw gemeente kunt u kiezen voor 2 opties binnen Climpex 

Huis aan Huis inzameling en inzamelen middels een vaste inzamelcontainer op een openbare plaats in uw gemeente. 

Huis aan Huis inzameling kunt u structureel eens per kwartaal door ons uit laten voeren. Dagelijks rijden wij door het hele land om via een zo efficiënt mogelijke route zoveel mogelijk textiel in te zamelen.

Een week voor de inzameldag verspreidt Climpex huis-aan-huis speciale instructie enveloppen gevuld met een inzamelzak.  Op de envelop staan instructies voor de bewoners vermeld wat er wel en niet gedoneerd mag worden en daarnaast de dag en tijd van de inzameling. 

Donaties worden aan de straat geplaatst op dezelfde manier als het huishoudelijk afval wordt aangeboden. 

Huis-aan-Huis inzameling vindt enkel plaats binnen de bebouwde kom.

Bewoners in uw gemeente woonachtig buiten de bebouwde kom kunnen uiteraard wel textiel aanbieden op de inzameldag door de donatie aan de straat te zetten binnen de bebouwde kom.

Op deze manier ondersteunen we ook het afvalbeleid in de buitengebieden van uw gemeente. 

Climpex verzorgt de huis-aan-huis inzamelingen in opdracht en in samenwerking met ruim 30 verschillende Goede Doelen welke begunstigde zijn van de opbrengst. 

Naast de structurele inzameling via huis-aan-huis is het ook mogelijk om in uw gemeente 1 of meerdere vaste inzamelcontainers te plaatsen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat bewoners het hele jaar door textiel kunnen en willen doneren. Veel bewoners willen het niet bewaren en zodra het geselecteerd is dan ook direct doneren. Uw gemeente kan hier uitstekend op inspringen door 1 vaste inzamelcontainer te plaatsen.

De bovengrondse container wordt voorzien van communicatie uitingen en wordt geleegd op afroep.