Onze missie

Hoewel Climpex de komende jaren met betrekking tot haar interne en externe processen vol in zal zetten op duurzaamheid en circulariteit en hiervoor gelden ter beschikking moet en zal stellen vanuit o.a. de opbrengsten, is gebleken en gewenst dat ook de ondersteuning van goede doelen essentieel is en blijft. Hierin wil Climpex blijvend maatschappelijk investeren.

Zeker in tijden van wereldwijde pandemieën met armoede en massa overlijden van o.a. fysiek en financieel kwetsbaren tot gevolg.

Climpex wil naast deze twee kernactiviteiten de komende jaren groeien in de samenwerking met gemeenten. Dit met betrekking tot de inzameling en verwerking van schone én vervuilde textielstromen.

Hoewel Climpex uitsluitend schone textielinzamelingen heeft, wil zij hierin conceptueel en duurzaam van toegevoegde waarde zijn. Dit als toevoeging op de ambities en de wensen van de gemeente.

Met de huidige inzet van internationale samenwerkingen wil Climpex binnen afzienbare tijd de techniek introduceren welke het mogelijk maakt om de gehele range van textielsoorten zeer hoogwaardig te kunnen recyclen.

Climpex houdt en zal de ambitie uitbreiden met het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centraal en decentraal.

 


Onze visie                    

Het is belangrijk dat de textielbranche innoveert naar een circulair recycling model. Climpex verwacht in 2023 een begin gemaakt te hebben met een totaal en bewezen circulair concept op internationaal niveau. Climpex wil haar huidige vervuilingspercentage van 3,8% reduceren naar 0%. Hiermee onderscheidt ze haar blijvend ten opzichte van het landelijk gemiddelde van boven de 12%

Climpex kiest ervoor om óók de verantwoordelijkheid te blijven nemen ten opzichte van diegenen die, buiten onze grenzen, afhankelijk zijn van onze schone kleding zonder afval. Burgers én retailers, elk met haar eigen micro onderneming/ omgeving, die op hun beurt weer werkgelegenheid creëren t.b.v. een bestaan zonder armoede.

Climpex wil hiermee tevens de inkomsten voor goede doelen continueren en uitbreiden vanuit een CO2 neutrale doelstelling. Climpex zal zich hiermee, v.w.b. interne en externe processen, blijven richten op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Climpex heeft als ambitie een maatschappelijk gedragen en uniek bekend beeldmerk te worden t.b.v. de mix in circulariteit en hulp aan maatschappelijke instanties.

In samenwerking met gemeenten, met het oog op het voorkomen van textielafval ophoping in de landen van verkoop, zal de focus blijven op de “schone” inzameling.

Uitbreiding van bovengrondse handmatige containerinzameling, i.c.m. de schone Huis aan Huis inzameling zal conceptueel worden uitgebreid binnen gemeenten.

Climpex zal met de aanschaf van de geavanceerde Mangostone software een reducering maken van 35% in haar logistieke bewegingen. Daarnaast zal zij nog meer in gaan zetten op een schone en milieuvriendelijke logistiek door inzet van techniek.

Climpex wil uitbreiden op gebied van samenwerking met lokale instanties. Dit op gebied van bewerking/ verwerking en binnenlandse verkoop van schone inzameling.  

Climpex groeit jaarlijks in het aannemen van collega’s die, op welke wijze dan ook, op een afstand zijn geraakt tot de arbeidsmarkt. Graag bieden wij een veilige en stabiele omgeving en een thuisbasis.