Over Climpex

Climpex is een landelijk charitatief ingestelde kledinginzamelaar, gevestigd sinds 1991 in Zoetermeer. Door middel van inzamelpunten en huis aan huis inzamelingen, via gemeenten en stichtingen, zamelt Climpex c.a. 3.000.000 kg kleding in. Door lokale arbeidskrachten wordt de kleding lokaal gesorteerd en  verwerkt. Climpex heeft een solide en gevestigde naam in “ inzamelland ”.

Climpex is zeker niet de grootste en één van de bekendste van Nederland, maar is reeds 24 jaar een belangrijke steunpilaar voor vele HULPBEHOEVENDE mensen en organisaties. Als voorbeeld; de kans is groter dat bijvoorbeeld een dakloze te maken krijgt met lichamelijke ongemakken en ziekten, dan dat iemand met een hart of nieraandoening dakloos wordt. Wij geven dit aan omdat iedereen met ziekten te maken kan krijgen.

Hoewel deze grootste kledinginzamelaar van Nederland uiteraard goed werk doet verricht voor daklozen, is de boodschap dat juist Climpex er voor kiest om een bredere schare aan instanties te ondersteunen die het leven van alle zieke medemensen dragelijker maakt.

SAMENWERKEN MET CLIMPEX DOE JE VOOR IEDEREEN !