Een beter milieu begint bij jezelf

Ten behoeve van een schoner milieu draagt en voert Climpex de verantwoordelijkheid uit met haar operaties en bedrijfsvoering. Een direct gevolg van deze bedrijfsvoering is de aanpassing van het wagenpark van Euro5 naar Euro6. De laatste en hoogste milieunorm.

Naast een brandstof zuinig wagenpark, organiseert onze afdeling logistiek, de planning zodanig dat op de meest efficiënte wijze zo weinig mogelijk logistieke bewegingen worden gemaakt.

Hiervoor wordt de zeer hoogwaardige software gebruikt van Mangostone.

Mangostone levert tevens sensoren die meten hoe vol een container is. Ook dit systeem draagt bij aan een zo’n efficiënt mogelijke inzameling waarbij gegarandeerd wordt