maandag 31 mei 2021

ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Trots zijn wij op ons bedrijf en onze medewerkers!

Met ingang van 1 Mei j.l. is Climpex Textielinzameling ISO gecertificeerd!

Maar wat betekent dat nu, een ISO 9001 certificering?

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid.

Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.