In opdracht van de vele stichtingen zamelt Climpex dagelijks kleding in door heel Nederland.  Door de komst van online handelsplaatsen zoals marktplaats en Facebook marketplace merken wij, maar ook de goede doelen, dat de opbrengsten voor de goede doelen minder zijn. Wel zien wij een omslag hierin als, zoals nu in deze Corona crisis, het erop aan komt en er een beroep gedaan wordt op de (hulp) bereidheid van de burgers. 

Daarnaast merken wij dat met de online verkoop veelal “tegoedconstructies” worden hanteert in plaats van dat er geld uitwisselingen plaats vindt. Ook dit maakt dat burgers meer genegen zijn om te doneren in plaats van te verkopen voor online tegoeden. Daarom zeggen wij;

Draag je het niet, Doneer het dan!

De goede doelen die wij ondersteunen hebben juist veel financiële ondersteuning nodig om hun doelstellingen te kunnen behalen! Hoe meer wij voor hen kunnen inzamelen, hoe hoger de opbrengst zal zijn. Misschien bent u al collectant in uw regio voor een goed doel, of zet u zich belangeloos in voor hen die het nodig hebben.

Wij vragen u om te helpen, niet om ons te helpen maar om de goede doelen en stichtingen te helpen met het halen van hun doelstellingen. Zo heeft de Maag-Lever-Darm stichting veel geld nodig voor onderzoek naar darmkanker. Wist u dat het de meest voorkomende soort kanker is binnen ons land? Zo zijn er vele andere stichtingen die wij steunen met geldfondsen voor u!

De Nierstichting bijvoorbeeld, investeert sinds haar oprichting in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, zo heeft het de afgelopen jaren een draagbare kunstnier ontwikkeld waar nierpatiënten mee worden geholpen. Dus geen pijnlijke urenlange dialyses meer aan grote apparaten waarvoor soms lange reizen gemaakt moeten worden naar het ziekenhuis. 

Naast wetenschappelijk onderzoek investeert de Nierstichting ook in het project ‘Steun aan patiënten’ waarbij het mensen die lijden aan nierfalen ondersteunt tijdens de ziekte, het subsidieert de Nierpatiënten Vereniging Nederland ( NVN ), regionale patiëntenverenigingen. Samen met de NVN ontwikkelt de Nierstichting de website www.nieren.nl om zo nog meer patiënten en donoren te bereiken met toegankelijke en betrouwbare informatie.

Help hen en ons Helpen!

Word een inzamelpunt of start uw eigen inzamelactie!